BasIQ-4 ®

Episiotomy Amaçlı
Cerrahi Bıçak

Basiq-4 keskin ve kontrollü mediolateralepizyotomi yapmak için tasarlanmıştır . Obstetrik olarak kullanılması amaçlanmış , plastik kalıplanmış muhafazaya gömülü bir cerrahi bıçaktır .

Epizyotomi Hollanda Çalışması

Epizyotomiler bugün çocuk doğumunun rutin bir parçasıdır . Sadece özel vakalarda tavsiye edilir . Ayrıca Hollanda'da epizyotomiler az düzenli kök üzerinde gerçekleştirilir . Epizyotomilerin büyük çoğunluğu tam teşekküllü hastanelerde uygulanır . Doğum oranının azalmasıyla ortalama epizyotomi oranı %30.3'te sabit kalmıştır . Epizyotomiler büzgen kas alanında yara ve kopukları önlemek için 60 Derecelik bir açıyla gerçekleştirilir . Operasyon sırasında meydana gelebilen ve OASI olarak bilinen anal , büzgen kas hasarlarının oluşma oranı %2.5'dir . 2017'de Hollanda'da 169 bin doğumla bu sonuç toplamda 4225 OASI'dir . Bazen OASI tanımlanamaz Bir OASI'yi tedavi etmek için gereken tutar 1600 Euro'dur.

Epizyotomiler epizyotomi makasıyla gerçekleştirilir .Kullanıcılar sık sık makasların keskinliğinin fazla olmamasından şikayetçidir .Kullanıcılar sık sık makasların keskinliğinin fazla olmamasından şikayetçidir, doğru açıyı bulurken sıkıntı çekerler ve makasların sebep olduğu yara köşelerinden hoşlanmazlar. Dikiş atıldıktan sonra yetersiz bulunan kozmetik sonuç, hastalar acıdan, yara dokusu ve pelvik taban işlev bozukluğundan şikayet eder. Kullanıcılar, alternatifler sunan ve kapsayan sürdürülebilir keskinlik sunan, daha iyi performansta yarar getiren keskin yara köşeleri gibi dikiş atması kolaydır. Güncel epizyotomi makasları maliyeti arttırmayan alternatifler tercih edilebilir,


BasiQ-4 ile 40 vaka


6 aylık bir süreden fazla, BasiQ, -4 epizyotominin 40 farklı vakasında Hollanda’da Elkerliek Hastanesinde kullanıldı. Profesyonel ebelik öğrenimi çalışanları bir fantom hizmete sunarak BasiQ-4 ün güvenli kullanımı ile başlangıçta insan kullanımıydı. 11 Ebe ve Jinekolog tarafından BasiQ-4 kullanılarak epizyotomi gerçekleştirildi.

BasiQ-4 ün tasarımı kullanıcılara ters medioleteral epizyotomi gerçekleştirme imkanı verir. Kesi en az gerilim noktasında yapılır, vajinal fuşette 60 derecelik bir açıyla 4 cm'lik bir kesim yapılır (maksimum doku gerginliği noktası). Bu yenilikçi yöntem potansiyel olarak yırtılma ve/veya OASI olasılığını azaltır.


Sonuçlar


Kullanıcılardan epizyotomiyi tamamladıktan sonra bir değerlendirme formunda bulduklarını, deneyimlerini işaretlemelerini ve özellikle BasIQ-4 kullanımını açıklamaları istendi. Sonuçlar 10'dan 8,5 ortalama puanla çok olumlu çıktı. Cerrahi bıçağın keskinliği, epizyotomi hızı, kullanım kolaylığı ile birlikte birden fazla kez isimlendirildi. Tüm kullanıcılar önceden eğitildiğinden, hiçbiri bir öğrenme eğrisinin varlığını bildirmedi. Konumlandırmanın ve 60 derecelik bir açıyla kullanmanın , gerçekleştirmesi ve

tekrar etmesi kolay bulundu . Bir durumda epizyotomi uzatmak için bir makas kullanıldı. Perineal dokudaki gerginlik hakkında özel bir not paylaşıldı. Bazı Jinekologlar tarafından dile getirildiği gibi, epizyotomi sırasında, BasIQ-4 ile en yüksek gerilim artık anal sfinkter yönüne doğru değil, arka çatal yönde gitmiştir. Kullanıcılar, epizyotomi üzerinde daha fazla kontrol sahibi olduklarını ve bu yönün sfinkter kompleksini koruduğunu düşünüyor. Ciddi anlamda olumsuz bir olay bildirilmedi.


Vakum

6 vakada BasIQ-4, vakum ekstraksiyonu için bir cihazla (VE) birlikte kullanıldığında, bu vakalar Jinekologlara sınırlıydı. Her iki cihaz aynı anda kullanıldığı için, yorumlar bir öğrenme eğrisinin varlığını göstermektedir. 2-3 kombine vakadan sonra, epizyotomi ile VE kullanımının kombine kullanımı aynı şekilde kolaylıkla jinekologlarla yapıldı. Kullanıcı geri bildirimi, baskın olmayan elin fetus / VE'yi kullanmasına izin veren baskın elin BasIQ-4 için kullanılması ile sınırlıdır.

Epizyotomi Hollanda Çalışması Sonucu

BasIQ-4 kullanıcıları BasIQ-4'ü keskin, güvenli ve basit bir mediolateral epizyotomi sunan epizyotomi makaslarına değerli bir alternatif olarak değerlendirdi. Hiçbir kullanıcı epizyotomi makasına geri dönme gereğini hissetmedi veya açıklamadı. Deneme süresi olumlu bir şekilde sonuçlandı, ardından departman çalışanlarına BasIQ-4 cihazını standartlarına dahil etmeleri önerildi.


BasIQ-4 Kullanım Talimatları

Basic-4 ürününün sadece Mediolateral epizyotomilerin yapılması konusunda ehil , obstetrik takip ve obstetrik anatomi konusunda deneyimli , iyi eğitilmiş doktorlar ve ebeler tarafından kullanılması amaçlanmıştır . Bu cihazın uygun kullanımı için standart obstetrik karar verme mekanizmaları kullanılmalıdır .


Basiq-4 , yaklaşık 4 cm uzunluğunda bir Mediolateral Epizyotomi yapmak üzere tasarlanmış ve obstetrik olarak kullanılması amaçlanmıştır . Mediolateral Epizyotomi sağ taraflı ve sol taraflı olarak yapılabilir . Anal sfinkterin yaralanması açısından daha yüksek bir risk yaratacak şekilde perineal cismin daha kısa olması nedeniyle bir orta hat epizyotomisi önerilmez .

 

Uyarılar

 • Kullanmadan önce cihaza aşina ve iyi eğitilmiş olduğunuzdan emin olun .


 • Obstetrisyen cerrahi bir bıçak kullandığından emin olmalıdır.


 • Cihazı vücuda sokmadan önce yeterli pelvik muayene yaptığınızdan emin olun .


 • Kırmızı koruma kalkanı yerindeyken çalıştırılamaz .


 • Ürünün sabitlenmiş pozisyonda olup olmadığından emin olun .


 • Ürün sabitlenmiş pozisyonda değilse sabitlenmiş pozisyona koyun .


 • Ürünü yerleştirme sırasında itmeyin , bastırmayın veya güç kullanmayın .


 • Yerleştirirken başparmak çıkıntısına bastırmayın .


 • Sterilite olumsuz etkilenmişse kullanmayın .


 • Perineal hasardan kaçınmak için , perineal alandan çıkarken asla güç kullanmayın .


 • Yumuşak doku hasarını en aza indirmek üzere insizyon , destekleyen yapılar geri alınamaz şekilde hasar görmeden yapılmalıdır .

Önlemler

 • Lütfen su tabanlı bir yağlayıcının el altında bulunduğundan emin olun .


 • Ürünü hastanenin kontimane cerrahi ürünlerle ilgili protokolüne göre atın.
 • Ambalaj ve ürünü kontrol edin .İkisinden biri hasarlıysa her ikisini üretici ya da yerel distribütörünüze geri gönderin .


 • Ambalajda belirtilen son kkullanma tarihinden sonra kullanmayın .


 • Ürünün sadece tek kullanımlık olması amaçlanmıştır . Tekrar kullanmayın , tekrar sterilize etmeyin ve veya otoklava sokmayın .


 • Tek kullanımlık cihazların tekrar kullanılması olası hasta veya kullanıcı enfeksiyonu riski oluşturur .


 • Cihaz kontaminasyonu hastanın yaralanması , hasalanması veya ölümüne yol açabilir . Temizlik , dezenfeksiyon ve sterilizasyon temel materyal ve tasarım özelliklerini olumsuz etkileyip cihazın başarısız olmasına yol açabilir .


 • Üretici tekrar sterilizasyon ya da tekrar kullanım sonucunda oluşacak herhangi bir doğrudan , dolaylı ya da sonuçsal hasardan sorumlu olmayacaktır.


 • Sterilite olumsuz etkilenmişse kullanmayın .


 • Perineal hasardan kaçınmak için , perineal alandan çıkarken asla güç kullanmayın .


 • Yumuşak doku hasarını en aza indirmek üzere insizyon , destekleyen yapılar geri alınamaz şekilde hasar görmeden yapılmalıdır .

Videolar


Epizyotomiler bugün çocuk doğumunun rutin bir parçasıdır . Sadece özel vakalarda tavsiye edilir . Ayrıca Hollanda'da epizyotomiler az düzenli kök üzerinde gerçekleştirilir . Epizyotomilerin büyük çoğunluğu tam teşekküllü hastanelerde uygulanır . Doğum oranının azalmasıyla ortalama epizyotomi oranı %30.3'te sabit kalmıştır . Epizyotomiler büzgen kas alanında yara ve kopukları önlemek için 60 Derecelik bir açıyla gerçekleştirilir . Operasyon sırasında meydana gelebilen ve OASI olarak bilinen anal , büzgen kas hasarlarının oluşma oranı %2.5'dir . 2017'de Hollanda'da 169 bin doğumla bu sonuç toplamda 4225 OASI'dir . Bazen OASI tanımlanamaz Bir OASI'yi tedavi etmek için gereken tutar 1600 Euro' dur .

Epizyotomiler epizyotomi makasıyla gerçekleştirilir .Kullanıcılar sık sık makasların keskinliğinin fazla olmamasından şikayetçidir .Kullanıcılar sık sık makasların keskinliğinin fazla olmamasından şikayetçidir, doğru açıyı bulurken sıkıntı çekerler ve makasların sebep olduğu yara köşelerinden hoşlanmazlar. Dikiş atıldıktan sonra yetersiz bulunan kozmetik sonuç, hastalar acıdan, yara dokusu ve pelvik taban işlev bozukluğundan şikayet eder. Kullanıcılar, alternatifler sunan ve kapsayan sürdürülebilir keskinlik sunan, daha iyi performansta yarar getiren keskin yara köşeleri gibi dikiş atması kolaydır. Güncel epizyotomi makasları maliyeti arttırmayan alternatifler tercih edilebilir,


BasiQ-4 ile 40 vaka


6 aylık bir süreden fazla, BasiQ, -4 epizyotominin 40 farklı vakasında Hollanda’da Elkerliek Hastanesinde kullanıldı. Profesyonel ebelik öğrenimi çalışanları bir fantom hizmete sunarak BasiQ-4 ün güvenli kullanımı ile başlangıçta insan kullanımıydı. 11 Ebe ve Jinekolog tarafından BasiQ-4 kullanılarak epizyotomi gerçekleştirildi.

BasiQ-4 ün tasarımı kullanıcılara ters medioleteral epizyotomi gerçekleştirme imkanı verir. Kesi en az gerilim noktasında yapılır, vajinal fuşette 60 derecelik bir açıyla 4 cm'lik bir kesim yapılır (maksimum doku gerginliği noktası). Bu yenilikçi yöntem potansiyel olarak yırtılma ve/veya OASI olasılığını azaltır.


Sonuçlar


Kullanıcılardan epizyotomiyi tamamladıktan sonra bir değerlendirme formunda bulduklarını, deneyimlerini işaretlemelerini ve özellikle BasIQ-4 kullanımını açıklamaları istendi. Sonuçlar 10'dan 8,5 ortalama puanla çok olumlu çıktı. Cerrahi bıçağın keskinliği, epizyotomi hızı, kullanım kolaylığı ile birlikte birden fazla kez isimlendirildi. Tüm kullanıcılar önceden eğitildiğinden, hiçbiri bir öğrenme eğrisinin varlığını bildirmedi. Konumlandırmanın ve 60 derecelik bir açıyla kullanmanın , gerçekleştirmesi ve

tekrar etmesi kolay bulundu . Bir durumda epizyotomi uzatmak için bir makas kullanıldı. Perineal dokudaki gerginlik hakkında özel bir not paylaşıldı. Bazı Jinekologlar tarafından dile getirildiği gibi, epizyotomi sırasında, BasIQ-4 ile en yüksek gerilim artık anal sfinkter yönüne doğru değil, arka çatal yönde gitmiştir. Kullanıcılar, epizyotomi üzerinde daha fazla kontrol sahibi olduklarını ve bu yönün sfinkter kompleksini koruduğunu düşünüyor. Ciddi anlamda olumsuz bir olay bildirilmedi.


Vakum

6 vakada BasIQ-4, vakum ekstraksiyonu için bir cihazla (VE) birlikte kullanıldığında, bu vakalar Jinekologlara sınırlıydı. Her iki cihaz aynı anda kullanıldığı için, yorumlar bir öğrenme eğrisinin varlığını göstermektedir. 2-3 kombine vakadan sonra, epizyotomi ile VE kullanımının kombine kullanımı aynı şekilde kolaylıkla jinekologlarla yapıldı. Kullanıcı geri bildirimi, baskın olmayan elin fetus / VE'yi kullanmasına izin veren baskın elin BasIQ-4 için kullanılması ile sınırlıdır.

BasIQ-4 kullanıcıları BasIQ-4'ü keskin, güvenli ve basit bir mediolateral epizyotomi sunan epizyotomi makaslarına değerli bir alternatif olarak değerlendirdi. Hiçbir kullanıcı epizyotomi makasına geri dönme gereğini hissetmedi veya açıklamadı. Deneme süresi olumlu bir şekilde sonuçlandı, ardından departman çalışanlarına BasIQ-4 cihazını standartlarına dahil etmeleri önerildi.

Basic-4 ürününün sadece Mediolateral epizyotomilerin yapılması konusunda ehil , obstetrik takip ve obstetrik anatomi konusunda deneyimli , iyi eğitilmiş doktorlar ve ebeler tarafından kullanılması amaçlanmıştır . Bu cihazın uygun kullanımı için standart obstetrik karar verme mekanizmaları kullanılmalıdır .
Basiq-4 , yaklaşık 4 cm uzunluğunda bir Mediolateral Epizyotomi yapmak üzere tasarlanmış ve obstetrik olarak kullanılması amaçlanmıştır . Mediolateral Epizyotomi sağ taraflı ve sol taraflı olarak yapılabilir . Anal sfinkterin yaralanması açısından daha yüksek bir risk yaratacak şekilde perineal cismin daha kısa olması nedeniyle bir orta hat epizyotomisi önerilmez .

 • Kullanmadan önce cihaza aşina ve iyi eğitilmiş olduğunuzdan emin olun .


 • Obstetrisyen cerrahi bir bıçak kullandığından emin olmalıdır.


 • Cihazı vücuda sokmadan önce yeterli pelvik muayene yaptığınızdan emin olun .


 • Kırmızı koruma kalkanı yerindeyken çalıştırılamaz .


 • Ürünün sabitlenmiş pozisyonda olup olmadığından emin olun .


 • Ürün sabitlenmiş pozisyonda değilse sabitlenmiş pozisyona koyun .


 • Ürünü yerleştirme sırasında itmeyin , bastırmayın veya güç kullanmayın .


 • Yerleştirirken başparmak çıkıntısına bastırmayın .


 • Sterilite olumsuz etkilenmişse kullanmayın .


 • Perineal hasardan kaçınmak için , perineal alandan çıkarken asla güç kullanmayın .


 • Yumuşak doku hasarını en aza indirmek üzere insizyon , destekleyen yapılar geri alınamaz şekilde hasar görmeden yapılmalıdır .

 • Lütfen su tabanlı bir yağlayıcının el altında bulunduğundan emin olun .


 • Ürünü hastanenin kontimane cerrahi ürünlerle ilgili protokolüne göre atın


 • Ambalaj ve ürünü kontrol edin .İkisinden biri hasarlıysa her ikisini üretici ya da yerel distribütörünüze geri gönderin .


 • Ambalajda belirtilen son kkullanma tarihinden sonra kullanmayın .


 • Ürünün sadece tek kullanımlık olması amaçlanmıştır . Tekrar kullanmayın , tekrar sterilize etmeyin ve veya otoklava sokmayın .


 • Tek kullanımlık cihazların tekrar kullanılması olası hasta veya kullanıcı enfeksiyonu riski oluşturur .


 • Cihaz kontaminasyonu hastanın yaralanması , hasalanması veya ölümüne yol açabilir . Temizlik , dezenfeksiyon ve sterilizasyon temel materyal ve tasarım özelliklerini olumsuz etkileyip cihazın başarısız olmasına yol açabilir .


 • Üretici tekrar sterilizasyon ya da tekrar kullanım sonucunda oluşacak herhangi bir doğrudan , dolaylı ya da sonuçsal hasardan sorumlu olmayacaktır.


 • Sterilite olumsuz etkilenmişse kullanmayın .


 • Perineal hasardan kaçınmak için , perineal alandan çıkarken asla güç kullanmayın .


 • Yumuşak doku hasarını en aza indirmek üzere insizyon , destekleyen yapılar geri alınamaz şekilde hasar görmeden yapılmalıdır .